ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Archiwum


2019

  
2019-01-10

2018

1. AD.262.4.1.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie” , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

2018-01-05 15:52:38
  
2018-12-11
  
2018-12-11
2018-12-12
2018-12-13
2018-12-13
2018-12-19
2018-12-19
2018-12-31
2018-12-31
2018-12-31

2017

17. AD.262.8.8.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”

2017-12-29 12:05:47

16. AD.262.8.7.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Sprzedaż paliw do pojazdów służbowych Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”

2017-12-27 15:20:04

15. AD.262.4.2.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie”

2017-12-20 10:29:05

14. AD.262.8.6.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”

2017-12-20 10:25:37

13. AD.262.8.5.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Sprzedaż paliw do pojazdów służbowych Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”

2017-12-20 10:22:19

12. AD.262.2.4.2017 Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

2017-12-19 14:55:30

11. AD.262.7.2.2017 Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

2017-12-13 14:39:51

10. AD.262.6.4.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy: dostawy 16 zestawów komputerowych poleasingowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.

2017-12-12 11:30:15

9. AD.262.1.2.2017 Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

2017-12-11 16:05:16

8. AD.262.1.3.2017 Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

2017-12-11 15:54:50

7. AD.262.8.4.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem: 1. Zespołu prądotwórczego o mocy 200 kW, 250 kVA 2. Transformatora olejowego ELTA T040/15h

2017-11-09 09:25:37

6. AD.262.6.3.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy: zakupu 16 zestawów komputerowych poleasingowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

2017-11-09 08:04:15

5. AD.262.6.2.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy: zakupu 16 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

2017-10-30 09:52:02

4. AD.262.8.3.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem: 1.Zespołu prądotwórczego o mocy 200 kW, 250 kVA 2.Transformatora olejowego ELTA T040/15h

2017-10-25 15:12:01

3. AD.262.5.2.2017 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy: zakupu kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

2017-10-06 14:31:29

2. AD.262.3.5.2017 Dostawa węgla kamiennego typu groszek do kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie

2017-09-08 14:49:56

1. AD.262.8.2.2017 Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku dawnej stacji transformatorowej na potrzeby urządzenia pracowni kształcenia zawodowego „Warsztat pojazdów i maszyn rolniczych”.


2016

1. AD.262.x.2016 Dostawa węgla kamiennego typu groszek do kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.

2. AD.262.x.2016 Dostawa i montaż dwóch kotłów gazowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.

3. AD.262.2.2016 Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

4. AD.262.3.2016 Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

5. AD.262.4.2016 Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

6. AD.262.1.2.2016 Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż paliw do pojazdów służbowych Centrum Kształcenia Zawodowego w Wys Maz.

7. AD.262.1.3.2016 Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

8. AD.262.5.1.2016 Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu SzkółOgólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie.

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Marzena Kulesza

Data wytworzenia: 2017-08-18

Wprowadzający: Danuta Marzena Kulesza

Modyfikujący: Danuta Marzena Kulesza

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Danuta Marzena Kulesza

Data publikacji: 2016-12-09

Rejestr zmian