Historia zmian strony "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie” , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro."

 1. Tytuł: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie” , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

  Obowiązywała od 2019-01-14 13:39:10 do teraz

  Zmianę wprowadził: Danuta Kulesza

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 2. Tytuł: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie” , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

  Obowiązywała od 2018-01-18 08:05:32 do 2019-01-14 13:39:10

  Zmianę wprowadził: Danuta Kulesza

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o wyborze oferty AD.262.4.1.2018.pdf".

 3. Tytuł: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie” , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

  Obowiązywała od 2018-01-05 15:50:13 do 2018-01-18 08:05:32

  Zmianę wprowadził: Danuta Kulesza

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zaproszenie Czyżew 05.01.2018.pdf". Dodanie pliku "Załącznik Nr 2_formularz cenowy.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 3_Oświadczenia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.docx". Dodanie pliku "Załącznik_nr_4_umowa olej 2018 Czyżew Powiat.doc".