Historia zmian strony "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie”"

 1. Tytuł: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie”

  Obowiązywała od 2019-01-14 13:41:04 do teraz

  Zmianę wprowadził: Danuta Kulesza

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 2. Tytuł: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie”

  Obowiązywała od 2019-01-14 13:40:43 do 2019-01-14 13:41:04

  Zmianę wprowadził: Danuta Kulesza

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 3. Tytuł: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie”

  Obowiązywała od 2018-01-05 15:19:34 do 2019-01-14 13:40:43

  Zmianę wprowadził: Danuta Kulesza

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Unieważnienie-olej-ZSOIZ.pdf".

 4. Tytuł: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie”

  Obowiązywała od 2017-12-20 10:28:50 do 2018-01-05 15:19:34

  Zmianę wprowadził: Danuta Kulesza

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.