Historia zmian strony "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem: 1. Zespołu prądotwórczego o mocy 200 kW, 250 kVA 2. Transformatora olejowego ELTA T040/15h"