Historia zmian strony "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy: zakupu 16 zestawów komputerowych poleasingowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro."

 1. Tytuł: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy: zakupu 16 zestawów komputerowych poleasingowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

  Obowiązywała od 2019-01-14 15:12:30 do teraz

  Zmianę wprowadził: Danuta Kulesza

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 2. Tytuł: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy: zakupu 16 zestawów komputerowych poleasingowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

  Obowiązywała od 2017-11-09 08:04:15 do 2019-01-14 15:12:30

  Zmianę wprowadził: Danuta Kulesza

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zaproszenie do złożenia oferty.pdf". Dodanie pliku "Oferta na zakup komputerów.docx".