Historia zmian strony "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy: zakupu 16 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro."

  1. Tytuł: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dotyczy: zakupu 16 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

    Obowiązywała od 2017-10-30 09:52:02 do teraz

    Zmianę wprowadził: Danuta Kulesza

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "zaproszenie do złożenia oferty- komputery-ZSZ.pdf". Dodanie pliku "Oferta na zakup komputerów.docx".