Historia zmian strony "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem: 1.Zespołu prądotwórczego o mocy 200 kW, 250 kVA 2.Transformatora olejowego ELTA T040/15h"

 1. Tytuł: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem: 1.Zespołu prądotwórczego o mocy 200 kW, 250 kVA 2.Transformatora olejowego ELTA T040/15h

  Obowiązywała od 2019-01-14 15:16:42 do teraz

  Zmianę wprowadził: Danuta Kulesza

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 2. Tytuł: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem: 1.Zespołu prądotwórczego o mocy 200 kW, 250 kVA 2.Transformatora olejowego ELTA T040/15h

  Obowiązywała od 2017-10-25 15:12:01 do 2019-01-14 15:16:42

  Zmianę wprowadził: Danuta Kulesza

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz środków trwałych.pdf". Dodanie pliku "formularz_ofertowy_1 II.docx". Dodanie pliku "opis przedmiotu zamówienia-zał.3.pdf". Dodanie pliku "opis przedmiotu zamówienia-zał.4.pdf". Dodanie pliku "wzór umowy-zał. 2.pdf".