Historia zmian strony "STATUT, REGULAMINY, ZARZĄDZENIA"

  1. Tytuł: STATUT, REGULAMINY, ZARZĄDZENIA

    Obowiązywała od 2016-07-11 14:45:28 do teraz

    Zmianę wprowadził: Szymon Kuźmiński

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.